Arkib 02/2018

My very first English article, although it is a translated one from my previous piece

My very first English article, although it is a translated one from my previous piece. But just title, no online uploaded.... Demands of "Scientification" in the East Sea Disputes Baca lebih lanjut

27/02/2018 Tinggalkan Balasan

http://techdaily

http://techdaily.vn/tin-tuc/flappy-bird-da-den-quoc-hoi-my/ "Có thể người Việt chẳng cần tiền, chẳng cần tiếng tăm, coi thường nhân tài, nhưng thế giới lại thích, lạ lắm." Baca lebih lanjut

27/02/2018 Tinggalkan Balasan

y như rằng khi kiếm đc 1 cục tiền là có chuyện xảy ra liền

y như rằng khi kiếm đc 1 cục tiền là có chuyện xảy ra liền... :(...hoặc xe hư, hoặc mất điện thoại (ai khác trong nhà mất đt), hoặc hư laptop, hoặc lại một chuyến đi xa "bắt buộc" nào đó mà "không bao vờ" được cover...:(((( Baca lebih lanjut

27/02/2018 Tinggalkan Balasan

y như rằng khi kiếm đc 1 cục tiền là có chuyện xảy ra liền

y như rằng khi kiếm đc 1 cục tiền là có chuyện xảy ra liền... :(...hoặc xe hư, hoặc mất điện thoại (ai khác trong nhà mất đt), hoặc hư laptop, hoặc lại một chuyến đi xa "bắt buộc" nào đó mà "không bao vờ" được cover...:(((( Baca lebih lanjut

27/02/2018 Tinggalkan Balasan